Desire

ABV 5.3% IBU 28

Huskvarna Desire – En Best Bitter/Special Bitter men kallas ibland också för Engelsk Pale Ale. Utmärkande för denna stil är ett harmoniskt samspel mellan malt och humle. Malten ger karamellig smak och arom. Humlekaraktären, nivå medium, har inslag av aromer och smak som går mot örter/svagt blommigt, toner åt pomerans och svart vinbär. Humlen är i Huskvarna Desire från England varav en av sorterna är den nobla East Kent Goldings.

Desire, det 5:e producerade ölet från Huskvarna Brewing Co. togs fram för att kunna möta efterfrågan på ett lite mildare öl som fungerar till en bredare publik. “Desire” eller på svenska “Åtrå” är upp till betraktaren att tolka…

På etiketten syns en kartdel av Huskvarna och beskrivs i äldre skrift “Stället har en särdeles fördelaktig belägenhet”… och Huskvarna ström “har på en sträcka af 1/12 mil genombrutit förenämnda berg, från fall till fall, af hvilka trenne isynnerhet äro märkvärdiga för sin höjd af omkring 50 till 70 fot, slutligen störtar sig utför det nedersta och brantaste fallet, samt sedermera med en jemn och sakta fart, 1/16 mil från Huskvarna, hvälfver sitt vatten i Wettern.” Foto: Nicklas Ödman


Scroll to top